Urbani zvuk

Feljton Film i društvo – Rock glazba i film: Sretno dijete, red. Igor Mirković; Rock n roll je kriv za sve?, red. Sanjin Stanić i Dean Lalić; Pjevajte nešto ljubavno, red. Goran Kulenović

 • Sretno dijete, red. Igor Mirković, 2003.

  Bogatstvo hrvatskih kulturnih raznolikosti ne iscrpljuje se samo na regionalnim posebnostima nego i na slojevitom odnosu prema tzv. supkulturi. Kako pojam supkulture obuhvaća širok spektar društvenih kretanja izvan glavnoga državnoga toka, a taj spektar obuhvaća i glazbu, poglavito popularnu, ne mora nam se činiti začudnim da upravo rock odražava stanje i stremljenja adolescentskoga i postadolescentskoga naraštaja. Nažalost, igrani filmovi o rock glazbi nisu toliko česti u u domaćoj kinematografiji. Tako je primjerice rock okosnica svjetonazora protagonista u vrsnome filmu ceste Polagana predaja (2001) Brune Gamulina ili je pak sudjelovanje na nastupu rock skupine metaforom zajedništva dviju protagonistica u Fleke (2011) Alda Tardozzija. Djelomična je iznimka tek film Pjevajte nešto ljubavno (2007) Gorana Kulenovića u čijoj je središnji demo rock sastav na putu prema probitku. U dokumentarnom je filmu tek nešto bolja situacija, pa bilježimo nekoliko bitnih naslova poput Sretno dijete (2003) Igora Mirkovića o novovalnoj glazbi kraja sedamdesetih i na početku osamdesetih ili pak Rock'n'roll je kriv za sve? (2011) Sanjina Stanića i Deana Lalića o usponu riječke skupine Fit krajem osamdesetih.
  Sretno dijete, red. Igor Mirković, 2003.
  Pritom je upravo rockumentarac Igora Mirkovića prijeloman u autorskome sagledavanju odnosa prema glazbenim i društvenim previranjima. Prije toga je filma Mirković bio najpoznatiji kao važan djelatnik HTV-a, što mu je zacijelo omogućilo i uvid i uporabu bitnoga dijela arhivske građe. No, kako je u vrijeme nastanka domaćega punka i novoga vala bio adolescentom srednjoškolcem, ne mora nas čuditi da zbivanja temeljnu fokalizira kroz subjektivnu prizmu te neprestano prožimanje subjektivnoga i objektivnoga uslojava kontekst ovoga ostvarenja. Građa se filma također razmatra s dvaju vremenskih razina, razdoblja koje je tematskom središnjicom te razdoblje nastanka filma s nizom retrospektivnim osvrtima sudionika navedenih zbivanja. Urbani je predznak ovoga filma sasvim jasan, tek mjestimice opažamo okružja izvan velegradskih čime se razvidno naglašava činjenica da su upravo veći gradovi bili mjesta podatna za supkulturne iskorake.

  Polazeći temeljno od zagrebačkoga okružja i glasovitih rock skupina kao što su Prljavo kazalište, Azra ili Film, kao i tek nešto manje popularnih poput Patrole, Sretno dijete propituje i šira supkulturna stremljena ponajviše vezana uz omladinski tjednik Polet te nešto manje izravno i stvaralaštvo strip autora okupljenih u Novom kvadratu. No, kako je Zagreb bio dijelom socijalističke Jugoslavije, a zagrebačka novovalna scena popularnom i u glavnom gradu države, nije začudnom da Mirković zadire i u tzv. beogradsku trojku također novovalnih sastava VIS Idoli, Električni orgazam i Šarlo akrobata vrlo popularnih i u Zagrebu, a percipira i bitne slovenske rock skupine poput Buldožera i Pankrta. Pritom se autor nije libio posegnuti i u šire geografske prostore poput New Yorka illi Pariza upravo zbog činjenice da su neki od sudionika razdoblja postali bitnim i u dalekim prostornim okružjima. Dakako, u promišljenom sagledavanju razdoblja i zbivanja Mirković je percipirao i društvene, gospodarske i političke promjene, kao i izražene krize koje su zahvatile Jugoslaviju u posljednjem desetljeću njezina postojanja. Vrlo znakovitoga završetka koji dosljedno potvrđuje i nostalgičnu notu autorskoga osvrta prema prošlome što je postalo i povijesnim, Sretno dijete je vrlo dojmljiv dokumentarni film čiji su percepcija i uspjeh bili razvidni i već u vremenu nastanka, a neupitno je da mu ni kronološki odmak od preko desetljeća nije nimalo naštetio nego je potvrdio njegove vrijednosti te ga nepobitno možemo uvrstiti i u šire dokumentarne dosege o rock glazbi pa dakle i novom valu. Podjednako nema sumnje da taj film potvrđuje i tezu da su onodobna glazbena stremljenja korespondirala i sa svjetskom glazbenom maticom.
  Rock n roll je kriv za sve?, red. Sanjin Stanić i Dean Lalić, 2011.
  Kako su punk i novovalna glazbena previranja zahvatila i riječku rock scenu, njezin nastanak krajem sedamdesetih i razvoj tijekom osamdesetih ponajbolje se razmatra u još jednome rockumentarcu Rock'n'roll je kriv za sve? kroz državni uspjeh sastava Fit krajem toga desetljeća i na početku idućega. Za razliku od Mirkovićeva rada koji je opći glazbeni pomak razmotrio sa subjektivnog autorskog stanovišta, ovaj film se usredotočuje na pojedinačno, odnosno na sastav koji je načinio komercijalni iskorak, dosegnuo uspjeh naposljetku ograničen rasapom jugoslavenske države. Retrospektivan osvrt članova Fita upotpunjen je i širim uvidom koji obuhvaća i arhivsku građu te razmatranje društvenih pomaka što su uvjetovali ne samo državni raspad nego i onemogućili daljnji rad sastava. Iako možda ne toliko značajan kao Sretno dijete ovaj je film vrlo dojmljivo ostvarenje. Odražavajući duh vremena precizno percipirajući uspon rock skupine te osobnosti njenih članova, Rock'n'roll je kriv za sve? je značajan doprinos hrvatskome dokumentarnome filmu, sasvim u skladu s obrascima dokumentaraca o rock glazbi kao supkulturnom fenomenu.
  Pjevajte nešto ljubavno, red. Goran Kulenović
  Igrani film Pjevajte nešto ljubavno kiti se sintagmom rock'n'roll filma, zbog tematske okosnice, mladoga rock sastava koji u probitku mora snimiti glazbeni zapiis, ali i zbog činjenice da je znamenita zagrebačka skupina Hladno pivo taj uradak obogatila originalnom filmskom glazbom, dok u soundtracku percipiramo nekoliko skladbi poznatih novovalnih izvođača. I dok u početnoj narativnoj osi percipiramo rockere koji odluče svirati na svadbi, dakle odraditi gažu, da bi priskrbili novac potreban za snimanje glazbenoga zapisa, dramaturgija se raščlanjuje prema emocionalnom stanju gitarista nesklonoga opstruiranju rockerskoga identiteta putem gaže, emocionalnom stoga što je mladenka na svadbi upravo njegova bivša djevojka, pritom i trudnica. Jasna je dakle opreka supkulturnoga bavljenja rock glazbom i egzistencijalnoga opredmećenoga u sviranju na svadbi, pritom žanrovski uslojena romantičnim ali i komičnim. Upravo na svadbi opažamo i njezin kulturni, ali i društveni značaj te jasne regionalne razlike nekih nazočnih. Taj je žanrovski prijelaz ponešto otupio društveno uvjetovanu oštricu pomaka od supkulturnog prema egzistencijalnoga, pomaka kojem su se u stvarnosti uspjeli othrvati tek malobrojni hrvatski rock sastavi.
  Pjevajte nešto ljubavno, red. Goran Kulenović
  Mogli bismo pritom ustvrditi da je početno preciziranje statusa i poteškoća mladih rock glazbenika učinkovito, a šteta što je premalo elaboriran otpor središnjega lika prema gubitku supkulturnoga identiteta, odnosno potreba za materijalnim sredstvima je prepreka potpunijem kreativnom ostvarenju u okvirima rock glazbe. Zbog toga je i žanrovski prijelaz od glazbenoga prema romantičnoj komediji ili drami poput linije manjeg otpora prema tržišno isplativijim filmskim sadržajima. Iako nema sumnje da Kulenović dobro poznaje milje o kojem stvara film, podjednako je razvidno da pojednostavljuje supkulturu postadolecentskoga naraštaja svodeći je prvotno na ulični govor i obilje redundantnih psovki. Zbog toga je i karakterizacija članova rock sastava sasvim arhetipska i predstavlja isječak, odnosno tek nekoliko segmenata urbanoga entiteta naraštaja u sazrijevanju i nalaženju mjesta u društvu. Arhetipski je te i prepoznatljiv presjek društvenih slojeva, njihova uvjetovanost i djelovanje te dosljedan odraz imovinskoga statusa. Nije dakle dvojbeno da Pjevajte nešto ljubavno ipak nije pravi rock'n'roll film premda percipira presjek hrvatskoga društva, pogotovu njegovoga urbanoga segmenta. Prijemčiv, ali ne i posve dosljedan ipak je bitan u razlučivanju domaćih kulturnih raznolikosti.

  Zbog kvalitativnih dosega navedenih rockumentaraca i njihova značaja u raščlanjivanju supkulturnoga identiteta i društvenih previranja koja su im okvirom, kao i uslijed nedovoljne hrabrosti igranoga filma u posezanju za rock glazbom možemo naznačiti nesrazmjer percepcije toga ipak bitnoga kulturnoga i glazbenoga smjera.

  © Tomislav Čegir, FILMOVI.hr,
  18. prosinca 2015.

  Feljton Film i društvo sufinanciran je sredstvima Fonda za pluralizam Agencije za elektroničke medije

Piše:

Tomislav
Čegir

kritike i eseji