Doživljaj domaćeg filma

Hrvatski filmski ljetopis, gl. ur. Nikica Gilić, br. 76, 2013.

  • Hrvatski filmski ljetopis, gl. ur. Nikica Gilić, br. 76, 2013. Broj 76 Hrvatskog filmskog ljetopisa obiluje nizom zanimljivih tekstova. Tako primjerice donosi tematski blok o filmskoj glumi u kojem možemo pročitati tri eseja – onaj Antonija Nuića o ulozi Fabijana Šovagovića u filmu Ritam zločina Zorana Tadića, potom Igora Bezinovića o tematiziranju odnosa umjetnosti i stvarnosti u modernističkim filmovima Nannija Morettija i metateatarskim dramama Luigija Pirandella te poglavito poticajan Jurja Lerotića o problemima, metodama, fazama, strategijama i specifičnostima u radu s djecom kao glumcima na filmu.

    Zanimljivo je i upoznati se s rezultatima istraživačkog projekta Hrvatskog audiovizualnog centra o navikama gledanja filmova i doživljaju domaćeg filma kroz pitanja poput primjerice učestalosti gledanja filmova, mjesta najučestalijeg gledanja filmova, vremena zadnjeg odlaska u kino, preferencijama gledanja filmskih žanrova, kriterija odabira filma, asocijacija i doživljaja hrvatskog filma, poznatosti HAVC-a i ravnatelja HAVC-a itd. 

    Spomenuti treba i opsežnu studiju Slavena Zečevića o klasičnom junaku u klasičnom hrvatskom filmu odnosno razmatranje Ivane Keser Battista o kontekstu, smjernicama i tendencijama u suvremenom europskom filmu, koji je i danas sklon eksperimentu, inovaciji, preispitivanju filmskih konvencija i odbijanju poštivanja propisanih pravila, odnosno preferiranja slijeđenja tradicije filma kao autorove osobne izjave. Također je kao prilog za nastavu filma i medijske kulture značajno spomenuti tekst Ane Đordić o metodičkom pristupu analizi i interpretaciji Edwarda Škarorukog Tima Burtona kao nastavne jedinice u srednjoj školi. Broj 76 donosi i stalne rubrike poput osvrta na odabrane nove filmove i knjige s filmskom tematikom te revije i festivale.

    © Katarina Marić, FILMOVI.hr, 6. ožujka 2015.