Krletke, zrcala, brzine

Hrvatski filmski ljetopis, gl. ur. Nikica Gilić, br. 75, god. 20, 2014.

 • Hrvatski filmski ljetopis, gl. ur. Nikica Gilić, br. 75, god. 20, 2014.U novom broju Hrvatskoga filmskoga ljetopisa možemo izdvojiti, uz stalne rubrike, tri segmenata. Jedan je prigodno posvećen nedavno preminulom Dejanu Kosanoviću, jednom od najuvaženijih jugoslavenskih i srpskih povjesničara filma, koji je bio stalan i plodonosan suradnik Hrvatskoga filmskoga ljetopisa. Kosanović je iza sebe ostavio pozamašan znanstveni rad koji je bio usredotočen na problematiku povijesti kinematografije na području bivše Jugoslavije, a koji uključuje preko dvije stotine članaka te nekoliko cijenjenih studija poput Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije 1896-1918. (1985) i Kinematografska delatnost u Puli 1896-1918. (1988).

  Hrvoje Turković u svom radu Povjesničarski primjer Dejana Kosanovića razmatra Kosanovićevu metodologiju istraživanja filmske povijesti. Ističe njegov dvostruki doprinos: s jedne strane autor ima značajno mjesto u kontekstu stvaranja novih spoznaja o povijesti hrvatskoga filma, a s druge strane njegov je metodološki pristup bio inovativan jer je proučavanje filmske povijesti primaknuo znanstvenim standardima historiografije, što je prožeo i kritičkim analizama. Sve bitne parametre Kosanovićeva pristupa Turković pronalazi u njegovu djelu Uvod u proučavanje istorije jugoslavnskoga filma te posebice podcrtava istraživačku metodu, obuhvatnost i sustavnost te realistički povjesničarki pristup. U nastavku ova cjelina donosi i tekst Jedan kadar – jedno pitanje: prilog proučavanju domaće filmske i političke prošlosti, koji u kratkim crtama oprimjeruje gore iznesene navode. Prilog su tematu i Biobibliografija Dejana Kosanovića, koju je uredio Duško Popović, te Popis bibliografskih jedinica (knjige i članci objavljeni u Hrvatskom filmskom ljetopisu), koje je priredio Hrvoje Turković.

  Rubrika Studije donosi dva vrijedna prinosa proučavanju povijesti filma. Aljoša Pužar i Kim Sang Hun („Varljivi san“: krletke, zrcala, brzine – lik „nove žene“ i korejska kinematografija kolonijalnoga doba) donose studiju u najstarijem zvučnom korejskom filmu Varljivi san (1936) redatelja Yang Joo-nama. Posrijedi je kulturlooška analiza koja je prožeta filmološkim, naratološkim te feminističkim pristupom. Potonji služi da bi se sagledala glavna protagonistica filma kao tip nove žene te ponudilo uvide u njezino djelovanje i ponašanje. U uvodu rada autori su ponudili kontekstualizaciju korejske kinematografije kolonijalnoga razdoblja te objasnili uvjete pronalaska filma. Opći podaci o djelu, strukturi i radnji pomažu čitatelju da se pobliže upozna s parametrima filma koji će biti bitni prilikom analize i sagledavanja zanemarenih društvenih aspekata filma koji su u središtu razmatranja. Posrijedi je metodološki dobro osmišljena i koncizna analiza koja nas upoznaje s jednim manje poznatim vidom povijesti korejske kinematografije.

  Peter Stanković (Konstrukcija rodnih identiteta i odnosi moći između muškaraca i žena u slovenskom partizanskom filmu) za predmet analize uzima slovenski partizanski film, ali ga nastoji tumačiti kroz prizmu rodne teorije te konstrukcije rodnih identiteta. U srži problematiziranja nalazi se reprezentacija rodnih identiteta u svim slovenskim dugometražnim partizanskim filmovima. Autor kreće od onovremene marksističke postavke da će nestati svi oblici obespravljivanja, pa tako i rodno, te propituje na primjeru slovenskih partizanskih filmova je li se zaista dogodila rodna emancipacija, sagledavajući reprezentaciju i društvenu moć. Posrijedi je vrlo interesantan uvid u jedan aspekt partizanskoga filma.

  Ovaj je broj pak primarno usmjeren na temat Valovi modernizma, koji sadrži pet radova. Otvara ga tekst Vanje Obada Kratki prilog povijesti prve jugoslavenske avangarde, u kojem autor polazi od pitanja postoji li u nas prva filmska avangarda koja se odvijala paralelno s europskim trendovima prije Drugoga svjetskog rata.

  Midhat Ajanović u studiji Animacija i modernizam, kao što i naslov rada govori, sagledava modernizam u animaciji. Naglasak je pritom stavljen na modernističkim aspektima animacije u propagadnom i komercijalnom filmu, s posebnim osvrtom na važnost stvaralaštva studija UPA. Juraj Kukoč („Crne vode“ Rudolfa Sremca: Poetskim izlaganjem do doživljaja prirode) bavi se konceptom poetskoga u dokumentarnom filmu na primjeru Sremčeva dokumentarca o Kopačkom ritu. Autora zanima u kolikoj je mjeri poetsko ostvarivo i prikladno u slučaju dokumentarniga filma, tim više što navedeni tip izlaganja pronalazi u analiziranom djelu. Stoga se problematiziraju njegova uloga i učinci, a uočava ih u stilizacijskim postupcima, ritmu i zvuku, čije su funkcije da izazovu osjetilnu reakciju u gledatelja te postizanje određenog ugođaja kao i upotpunjavanje opisnoga segmenta filma.

  Rad Refleksivnost dokudrame na primjeru dugometražnog opusa Želimira Žilnika Anje Iveković-Martinis usredotočen je na problematiku dokudrame te odnos igranoga i dokumentarnoga filma. Autoricu zanima potkopavanje granice između fikcije i fakcije tijekom dramske rekonstrukcije stvarnih događaja jer joj je polazna teza da se taj subverzivni potencijal rijetko iskorištava. Autorica smatra da ga je u svom opusu upravo iskoristio Želimir Žilnik na nekoliko načina: poigravanjem fikcije i fakcije, osobitim redateljskim stilom u kojem se koristi strategijama amaterskoga filma te angažiranjem naturšćika.

  Hrvoje Turković (Kultura alternative i Multimedijalni centar SC-a) piše povijesno intonirani rad koji se bavi nastankom Multimedijalnog centra SC-a, djelatnošću te razlozima opadanja njegove uloge i funkcije u devedesetima godinama prošloga stoljeća.

  © Dejan Durić, FILMOVI.hr, 7. lipnja 2014.

Piše:

Dejan
Durić