Lica američkoga filma

Hrvatski filmski ljetopis, gl. ur. Nikica Gilić, br. 69, god. 18, proljeće 2012.

 • Hrvatski filmski ljetopis, gl. ur. Nikica Gilić, br. 69, god. 18, proljeće 2012.Rubrika koja dominira 69. brojem Hrvatskoga filmskoga ljetopisa je Lica američkoga filma. Posrijedi je temat kojega u cjelinu povezuje činjenica da razmatra različite aspekte američke kinematografije u rasponu od Novoga Hollywooda pa do recentnih američkih filmskih trendova i popularne kulture. Međutim, podrobnijim čitanjem dolazi se do uvida kako je rubrika ipak podosta heterogena jer uključuje tekstove koji imaju pretenzije buti znanstvenim radovima kao i esejistički orijentirane prinose (primjerice, Ljubav u vremenu Karle Lončar i I'm Still Here, Somewhere Jasne Žmak).

  Unutar toga također je moguće primijetiti različite metodološke pristupe u rasponu od filmoloških analiza preko različitih kulturološki intoniranih tekstova, primjerice psihoanalitičkih i postkolonijalnih tumačenja, kao i razmatranja različitih identitetskih problematika u tekstovima Bernarda Koludrovića (Granice identiteta / Identiteti granica u suvremenoj kinematografiji SAD-a – studija slučaja 'Tri sprovoda u Meksiku') i već spomenute Jasne Žmak. Uvodni tekst Sonje Tarokić – Novi Hollywood kao američki model filmskoga modernizma – osobito se ističe svojim ozbiljnim pristupom te metodološkom konciznošću i daje dobar pregled kako kulturne i društveno-ekonomsko-političke matrice iz koje je pokret iznikao kao i njegove poetike, pritom otvorivši i neka nova pitanja za dalja istraživanja. Trebalo bi istaknuti i vrlo zanimljiv rad Proizvodnja rasnog značenja u filmovima Spikea Leeja Ivane Rogar koji na pregledan način pokušava sagledati složenu rasnu problematiku koja se provlači kroz Leejev opus, odnosno različite načine proizvodnje rase, gdje je ista sagledana kao društveni konstrukt neprestano u procesu transformacije.

  Posebice je vrijedna rubrika Iz povijesti hrvatske filmologije, koja donosi pretiske filmoloških promišljanja pjesnika Gustava Krkleca i Pere Ljubića, što je značajan doprinos proučavanju filmske kulture na ovom prostoru kao i samih začetaka promišljanja o filmu i filmskoj kulturi u Hrvatskoj. Rubrika donosi jedan Krklecov tekst (Sedma umjetnost) te dva Ljubićeva – Kinematograf – sedma umjetnost i Film – opažanja o filmistici, koji otkrivaju različita poimanja statusa i funkcije filma u samome društvu. Neli Mindoljević je, pak, rubriku popratila s instruktivnom uvodnom bilješkom Pjesnici Krklec i Ljubić – pioniri hrvatske „filmistike“.

  Jedan od tematskih blokova u novom Ljetopisu bavi se i pitanjem novoga srpskoga filma. Zastupljena su dva rada – Novi srpski film: talas, pokret ili pretpostavka Ivana Velisavljevića te Postmoderni film strave kao balkanski žanr: „Srpski film“ Srđana Spasojevića, kojega poptisuje Toni Kostić.Prvi tekst zapravo pokušava definirati što bi to novi srpski film bio te razriješiti je li posrijedi val, pokret ili pretpostavka, odnosno kritičarski konstrukt kako to često zna biti s različitim filmskim pokretima. Rad, tako, prvo prati genezu i formiranje termina, da bi u nastavku razmotrio produkcijske uvjete i karakteristike razmatranih filmova, također ih smjestivši u kontekst utjecaja i nasljeđa iz nacionalne kinematografije. Autor se naposljetku osvrće na tematologiju, stilske karakteristike i oblike koji se javljaju u srpskom novom filmu.

  Ivan Velisavljević precizno ocrtava kako kontekst tako i poetološku matricu karakterističnu za određeni broj filmova iz recentne srpske kinematografije. Dobra je strana ovoga uratka što na vrlo informativan način upoznaje s filmskom produkcijom i trendovima u nama susjednoj zemlji. Drugi rad iz ove rubrike ima nešto užu temu jer se bavi isključivo kontroverznim Srpskim filmom kojega sagledava kao svojevrsnu metaforu za cjelokupno srpsko društvo. Toni Kostić prati dvije činjenice – na koji način se Srpski film može iščitati kao postmoderni horor film, ali i u kolikoj mjeri se može svesti pod žanrovske odrednice takozvanog balkanskoga žanra.

  Ljetopis 69 bogat je raznovrsnim prilozima koji će svakako zadovoljiti čitatelje željne ozbiljnijih filmskih tekstova.

  © Dejan Durić, FILMOVI.hr, 20. svibnja 2012.

Piše:

Dejan
Durić