Širok spektar tema

Hrvatski filmski ljetopis, gl. ur. Bruno Kragić, br. 60, zima 2009.

 • Hrvatski filmski ljetopis, gl. ur. Bruno Kragić, br. 60, zima 2009.Hrvatski filmski ljetopis uvijek je nastojao ponuditi čitateljima širok spektar tema te kao jedini specijalizirani filmski časopis u Hrvatskoj obuhvatiti sve segmente filmskoga života u rasponu od teorijskih razmatranja različite filmske problematike do praćenja tekućega kino repertoara i filmskoga izdavaštva, a u tome nije podbacio niti ovaj broj koji otvara sjećanje Duboki trag tihog karizmatika Petra Krelje, sjećanje na nedavno preminulog snimatelja Vedrana Šamanovića. Novi Ljetopis donosi dobar temat Poetsko izlaganje i film, potaknut kolegijem Poetsko izlaganje na Polijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2008. godine, koji je vodio Hrvoje Turković.

  U uvodnome tekstu (Pojam poetskoga izlaganja) Turković nastoji objasniti nastanak pojma u povijesnome slijedu te shvaćanje poetskoga na filmu.  Posrijedi je opširan i studiozan rad koji nastoji čitatelju osvijetliti različite mogućnosti ostvarivanja poetskoga diskursa na filmu te čini svojevrsni okvir za naredna tri rada, čija osobitost leži u tome što pokušavaju poetsko iščitati u ekperimentalnom filmu (Kako razumjeti eksperimentalni film – kognitivni pristup Vanje Obada), videospotovima (Poetizacija u glazbenim spotovima Michela Gondryja Nine Čalopek) te videoigrama (Filmska poetizacija u videoigrama Ilije Barišića). Tekstovi su zanimljivi, dobro strukturirani i argumentirani te ne pate od pretjerane suhoparnosti, što je često uočljivo u radovima iz Ljetopisovih temata. Također su teorijski potkovani i promišljeni, a osobito je zanimljiv Barišićev tekst jer se bavi područjem atipičnim za filmologiju, premda autor uvjerljivo prikazuje kako se instrumentarij filmske teorije također može biti plodonosan prilikom analize različitih videoigara.
  Butch Cassidy i Sundace Kid (Butch Cassidy and the Sundance Kid), red. George Roy Hill
  Problem restauracije filmskih djela vrlo je aktualan problem u Hrvatskoj pa je rad Specifični problemi pri restauraciji filmskoga djela Lucije Zore svakako dobrodošao prilog razmatranju spomenute problematike te analizi osobitosti filmskoga medija i problema koji mogu iskrsnuti prilikom nastojanja da se određeno djelo restaurira. Posrijedi je dakle solidan prilog navedenoj problematici koji bi se mogao sustavnije razraditi. Problem(i) podrazumijevanoga pripovjedača Božice Bartolac naratološki je orijentiran članak koji se bavi različitim poimanjima uloge pripovjedača u narativnim djelima, a ponajprije zakozvanim podrazumijevanim pripovjedačem.

  Krešimir Mikić donosi još jedan u nizu standardno dobrih portreta snimatelja; ovoga se puta pozabavio uglednim Conradom L. Hallom, stavivši naglasak na dva njegova naslova: Butch Cassidy i Sundace Kid te Put do uništenja. Autor se posebice osvrće na Hallovo fotografsko evociranje američkoga načina života smatrajući kako ono igra veliku ulogu u njegovom radu.

  Ovaj je broj Ljetopisa nešto oskudniji u studijama, no zato bogatiji ostalim prilozima, prije svega osvrtima na festivale i revije koji su se održavali u Hrvatskoj u proteklom razdoblju, kao i prikaze filmske publicistike. Tako je šezdeseti broj donosi informativne prikaze Vukovarskoga filmskoga festivala, Zagrebačkoga filmskoga festivala, ciklusa češkoga te suvremenoga japanskoga filma. Ukratko, šezdeseti Ljetopis donosi dovoljno materijala da svi željni filmskoga štiva posegnu za njime.

  © Dejan Durić, FILMOVI.hr, 2. ožujka 2010.

Piše:

Dejan
Durić