Uspjesi regionalne dokumentaristike

Dokukino Croatia: Kavijar konekšn, red. Dragana Nikolića; Plati i ženi (Cash and Merry), red. Atanas Georgiev; Sretna zemlja, red. Goran Dević

 • Tri nagrađivana naslova prikazana u Dokukinu Croatia protekli vikend jesu Kavijar konekšn Dragana Nikolića, Plati i ženi (Cash and Merry) Atanasa Georgieva i Sretna zemlja Gorana Devića. Pritom sva tri naslova progovaraju, iako na vrlo različite načine, o svakako aktualnim a pomalo i nelagodnim temama, no uvijek zadržavajući svojevrsnu obrambeno-crnohumornu notu.
  Kavijar konekšn, red. Dragan Nikolić
  Kavijar konekšn svoje bizarne likove prikazuje u njima naturalističkom okruženju, a korištenjem uvodno-završna lirskog okvira sa jesetrom koja verbalizacijom u prvome licu postaje imaginativna (gotovo mitskih konotacija) pripovjedačica cijele zgode, čitav uradak dobiva auru pomaknuto-grotesknog. Jesetra, naime, u sebi sadrži blago – kavijar, kojeg protagonisti u potrazi za boljim životom nastoje pronaći i unovčiti; Nikolić pritom svojim promatračkim pristupom sugestibilno koincidira kraj života Kralja kavijara sa Zakonom koji znači kraj lova na jesetre, odnosno kraj čitavog jednog načina života za tematizirane riječne ribare iz socijalno surovog, marginalnoga miljea.
  Plati i ženi (Cash and Merry), red. Atanas Georgiev
  Zrelošću i artikuliranošću, angažiranošću i kakvoćom te frenetičnim montažnim pristupom (koji podcrtava apsurdnost tematiziranog) imponira i Plati i ženi – koji intrigantno i inteligentno, studiozno progovara o gastarbajterskim, birokratskim, predrasudnim i uvijek aktualnim socijalnim problemima, zbog kojih mladi inozemni studenti, ne želeći se vratiti u svoje tranzicijske zemlje, pokušavaju pronaći supruge u svrhu stjecanja državljanstva neke od zemalja EU i ostvarenja europskoga sna. Film je snimljen u koprodukciji Hrvatske, Makedonije, Austrije i Sjedinjenih Država.

  Sretna zemlja, red. Goran DevićPotentan, provokativan i perspektivan hrvatski redatelj Goran Dević (Uvozne vrane) pak pristupom road-moviea obrađuje svoj politički angažiran naslov Sretna zemlja. Odabirom komponiranja dvaju  putovanja autobusom – zadarskih NDH-simpatizera u Bleiburg i riječkih bivših partizana u Kumrovec, dinamičnim i preciznim paralelnim montažnim sekvencama, Dević postiže dramaturški čiste kompozicije anakronističnih skupina antagonističkih različitomišljenika, opsjednutih i mentalno zamrznutih u ideologijama prošlosti.

  Odabrane teme sva tri redatelja prikazuju s punom posvetom tematiziranome materijalu, nimalo konvencionalno, ne libeći se dubljeg zadiranja u srž obrađivanih problema, što je svakako daljnji korak naprijed na polju regionalne dokumentaristike.

  © Katarina Marić, KULISA.eu, 11. studenoga 2009.

Piše:

Katarina
Marić

kritike i eseji